Klachten:

123FotoPrint besteedt de grootste zorg aan de door jou bestelde producten. Tijdens het gehele proces doen wij ons uiterste best om er voor zorg te dragen dat het product je in de allerbeste staat bereikt.

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om de klacht aan de afdeling klantcontact door te geven. Naar aanleiding van de klacht zullen wij, eventueel in overleg met jou, beoordelen wat de beste oplossing is voor het probleem.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Dit kan per telefoon 0519 79 50 19, per e-mail (info@123fotoprint.nl) of per post naar 123FotoPrint Betterwird 34, 9101 PB  Dokkum.

Wij zullen je klacht binnen 3 werkdagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar 123FotoPrint bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

 

Producten retourneren:

Je kunt bij 123FotoPrint alleen de bestelde standaardartikelen en accessoires retourneren, mits ongebruikt en onbeschadigd.
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Neem contact op met onze klantenservice om te vernemen hoe je deze producten retour kunt sturen. Dit kan per telefoon 0519 79 50 19 of per e-mail (info@123fotoprint.nl).

Je dient deze producten onbeschadigd te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening.

Alle overige producten worden op maat voor jou bedrukt en afgewerkt, op basis van aangeleverde bestanden en/of opgegeven specificaties. Deze kun je derhalve niet retourneren. Mocht een product onverhoopt niet voldoen aan uw verwachtingen, dan kun je hierover een klacht indienen. Zie hierboven.